Bestyrelsesmøde onsdag d. 28/7 2020

Tag/vinduesprojekt

Etape 1 er færdig og den sidste del af stilladset er fjernet. Stillads på etape 2 er ved at blive rykket over på etape 4.
Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.
Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, vil det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er færdige. Etape 3 og 4 er varslet. Bemærk at ikke-ryddede kælderrum ryddes for ejers regning.

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 31. august på 3. sal i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Indkaldelse fremsendes senest 14 dage før.

TV-aftalen via YouSee

YouSee har varslet at de opsiger foreningens TV-aftale, hvilket desværre betyder at den fordelagtige pris på særligt grundpakken vil stige. Det har dog vist sig at det først bliver fra 1/7 2021.

Viceværtens kontortid afskaffet

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18  hverdage kl. 7.00-16.00, via mail til abdannevirke@yahoo.dk eller ved at aflevere et brev i brevsprækken ved viceværtkontoret Alsgade 7, kld (indgang fra gården).

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 25. august

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.