Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10/12-2019

Ekstraordinær generalforsamling
Den blev afholdt tirsdag d. 26. november. Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde. Referatet er fremsendt.

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er gået igang på ejendommen med Etape 1.
Bestyrelsen vil snarligt fremsende tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Opmåling af vinduer er stort set færdig.

Varsling mht. opsætning af isolering i bl.a. cykelkældre har desværre ikke været optimal fra Hovedstadens Bygningsentreprise. Bestyrelsen er opmærksomme på dette og har meddelt Hovedstadens at deres varslinger skal ske i bedre tid og være tydeligere.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Byggeaffald er ikke storskrald?
Det sker desværre ofte at der hensættes byggeaffald i storskralderummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Renovationsfirmaet tager ikke byggeaffald med og såfremt der er byggeaffald henter de ikke vore storskrald. Som nævnt på infosedler i opgange og på hjemmesiden skal man kontakte viceværten, hvis man har behov for at komme af med byggeaffald. Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr. 

Altan-projekt
Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 16. januar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.