Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21/10 2020

Tag/vinduesprojekt

Stillads er ved at blive fjernet mod gården på etape 3.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper afventer ophæng af altaner.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø

Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask.

Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne.

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin

For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade

Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner.

Havemøbler

Sættes ind til overvintring i løbet af den kommende uge.

Altanprojektet

Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021.

Næste bestyrelsesmøde:

Mandag d 16/11 2020.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.