Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/8 2020

Tag/vinduesprojekt

Etape 1 er færdig og den sidste del af stilladset er fjernet. Stillads på etape 2 er ved at blive rykket over på etape 4.

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Hovedtrapper etape 1 er blevet lakeret og hovedrengjort.

Nye vinduer

Bemærk at de nye vinduer mod gaden ikke må vaskes udvendigt de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. Der er omdelt fysisk brugsvejledning til Bøjsø-vinduerne, samt en plastik-brik der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. For vinduer mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk.

Planter og espalierer

De gamle espalierer og planter ved hoveddørene er fjernet, da de havde fået en del tæsk under byggeprojektet. Der arbejdes på en ny løsning til 2021.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, vil det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Altanprojektet

Opsætning af altaner er påbegyndt. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021.

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 31. august kl 19 i Haraldssalen på 3. sal i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Indkaldelse er fremsendt til alle andelshavere pr mail eller post.

TV-aftalen via YouSee

YouSee har varslet at de opsiger foreningens TV-aftale pr 1/7 2021, hvilket desværre betyder at den fordelagtige pris på særligt grundpakken vil stige – de andre pakker forventes at blive nogenlunde på nuværende niveau.

Kontakt viceværten

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18  hverdage kl. 7.00-16.00, via mail til abdannevirke@yahoo.dk eller ved at aflevere et brev i brevsprækken ved viceværtkontoret Alsgade 7, kld (indgang fra gården).

Næste bestyrelsesmøde:

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamlingen. Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde oplyses på abdannevirke.dk efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

[Opdatering: Næste bestyrelsesmøde afholdes 22/9 2020]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.