Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26/5 2020

Tag/vinduesprojekt

Etape 1 nærmer sig sin afslutning og stilladset forventet nedtaget ca. uge 24. Allerede nu kan en stor del af den renoverede gårdfacade i etape 1 ses.

Etape 2 er godt i gang og etape 3 er opstartet.

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er varslet og arbejdet er i fuld gang. Alle kælderrum skal isoleres.

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. Vi afventer at forsamlingsforbuddet ændres og tillader at vi kan holde generalforsamling.

Viceværtens kontortid afskaffes

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe viceværtens 2 ugentlige kontortider. Op til at viceværtens kontortid blev aflyst pga. corona-situationen var der stort set aldrig henvendelser på kontoret.

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18 hverdage kl. 7.00-16.00 eller via mail eller fysisk brev i viceværtpostkassen.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d. 24. juni

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.