Bestyrelsesmøde torsdag d 6/2 2020

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke torsdag d. 6/2 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1, samt forberedende arbejde på efterfølgende etaper.  

Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Der er opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget i etape 1 er færdigt og opbygningen er i fuld gang. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange skal være lukkede.

Storskralds-rum
Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet.

Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 11. marts.

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.