Bestyrelsesmøde torsdag d. 9/1 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er igang på ejendommen med Etape 1.
Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

I nær fremtid bliver der opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget er i fuld gang i Etape 1.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside.

Storskralds-rum

Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen.

Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 6. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.