Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på mail : bestyrelsen@abdannevirke.dk

Henvendelser til bestyrelsen kan også ske skriftligt på viceværtens kontor, Alsgade 7 med indgang fra gården.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, som vælges blandt andelshaverne på generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning fremgår af seneste referat fra generalforsamlingen. Andelshavere kan få referatet udleveret ved henvendelse til foreningens administrator.

Bestyrelsen mødes ca. hver 4. uge på viceværtens kontor. Se dato for næste møde her.