Online bestyrelsesmøde mandag d. 27/4 2020

Tag/vinduesprojekt

Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen og efterspurgt opdatering af tidsplanen for projektet. Bestyrelsen har efterspurgt en opdateret tidsplan hos Hovedstadens. Så snart vi modtager tidsplan vil bestyrelsen videreformidle denne.

Tidspunktet for forskellige arbejder blev flyttet noget rundt, hvilket har været nødvendigt for at undgå forsinkelser. Eksempelvis blev vinduer mod gården monteret først, frem for vinduer mod gaden.

Montering af sålbænke under vinduer er forsinket. De kommer fra en fabrik i Portugal, men grundet Corona-krisen er det uvist hvornår fabrikken genoptager deres produktion.

Som nævnt i sidste referat er omfugningen af facaderne forsinket grundet lave nattemperaturer. Men nu er omfugningen heldigvis gået i gang. Taget mod gadesiden i etape 1 er færdigt og gårdsiden er godt på vej.

Det ser ud til at stilladset bliver nedtaget i etape 1 i uge 24 i henhold til den oprindeligt udmeldte plan. 

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før. 

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er udsat, hvorfor beboerne ikke er blevet endeligt varslet. 

Hold derfor øje med varsling angående kælderrum fra Hovedstadens. 

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. 

Viceværtens kontortid aflyses

Grundet corona-situationen aflyses viceværtens kontortid mandag og torsdag på ubestemt tid. Al henvendelse kan ske via telefon eller mail.

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 26. maj

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.