Online bestyrelsesmøde tirsdag d. 31/3 2020

Beboerreferat fra online bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke tirsdag d. 31/3 2020

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. Så snart det igen er tilladt at måtte samles, vil bestyrelsen finde en ny dato.

Viceværtens kontortid aflyses

Grundet corona-situationen aflyses viceværtens kontortid mandag og torsdag på ubestemt tid. Al henvendelse kan ske via telefon eller mail.

Trappevask

Til information gøres der rent jævnfør kontrakten i det omfang de kan komme til for håndværkerne, dvs. hver 14 dag på køkkentrapper og hver uge på hovedtrapper. Bestyrelsen er dog klar over og indforstået med, at så længe der arbejdes foran de enkelte opgange, giver det ikke mening at bruge store ressourcer på rengøring. Når den enkelte etape er færdiggjort, udføres der hovedrengøring på trapperne.

Tag/vinduesprojekt

Projektet skrider planmæssigt fremad, bortset fra at temperaturerne indtil nu har forhindret murerne i at påbegynde omfugningen af facaderne – dette arbejde kræver at der er minimum 5 grader C hele døgnet for at sikre stærke og holdbare fuger. For at indhente lidt på dette arbejde har murerne fået lov til at udføre dette over påsken, såfremt vejret er til det. Der er tale om ikke-støjende arbejde.

Som udgangspunkt arbejdes der kun mandag til fredag, men bestyrelsen har enkelte gange tidligere accepteret ikke-støjende arbejde om lørdagen – det er bestyrelsens opfattelse at dette fungerer okay. 

Skulle du opleve uacceptable forhold i forbindelse med byggeriet, hører bestyrelsen meget gerne fra dig – vi overvåger ikke alt hvad der sker, og har ingen chance for at reagere på forhold, som vi ikke kender til!

Bestyrelsen er blevet bekendt med at vinduesudskiftningen kan støve mere end først antaget. Det anbefales derfor at beboerne dækker grundigt af ved vinduesudskiftning, da støvgener ikke kan undgås. 

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før. 

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er varslet i forhold til rydning af kælderrum. Bemærk at det ikke er tilladt at henstille genstande på fællesarealer, da der også skal arbejdes her. 

Ikke-ryddede kælderrum ryddes for beboerens regning.

Internet

Bestyrelsen har fået 54 svar fra beboere på internetundersøgelsen. Et generelt problem er antallet af trådløse netværk i foreningen, som simpelt hen overdøver hinanden. Hjemmesiden er opdateret på baggrund af de foreløbige resultater. Se https://abdannevirke.dk/praktisk-info/tv-internet-tel/ 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 27. april

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.