Renoveringsprojekt 2019-2020

På denne side vil der løbende komme orientering til beboere om renoveringsprojektet.


Foreløbig tidsplan med ugenumre (pr 13/12 2019)

Der tages forbehold for forsinkelser undervejs:

Overblik over etaper

  • 1. etape: Dannevirkegade 26-32.
  • 2. etape: Dannevirkegade 22-24, Alsgade 7-9 og Slesvigsgade 21.
  • 3. etape: Slesvigsgade 23-31.
  • 4. etape: Slesvigsgade 33, Slien 2-6.

Etaperne følger brandkammene på taget.

Byggepladsplan


Klik på billedet for større udgave.


Orientering udsendt ifm xGF (18/11 2019)

I november 2019 iværksættes det renoveringsprojekt og altanprojekt, der blev vedtaget på Generalforsamlingen 2017.

Projektet har været længe undervejs, men startes endeligt op i løbet af november 2019. Hovedentreprenør er Hovedstadens Bygningsentreprise A/S.

Projektet afvikles i 4 etaper:

  • 1. etape: Dannevirkegade 26-32.
  • 2. etape: Dannevirkegade 22-24, Alsgade 7-9 og Slesvigsgade 21.
  • 3. etape: Slesvigsgade 23-31.
  • 4. etape: Slesvigsgade 33, Slien 2-6.

Endelig tidsplan for projektet foreligger desværre endnu ikke, men offentliggøres på abdannevirke.dk når den haves. Opsætning af stillads til 1. etape påbegyndes i uge 47.

Det er lykkedes at opnå tilskud fra Københavns Kommune på op til 15 millioner kr til energiforbedrende tiltag – det vil sige udskiftning af vinduer samt isolering af tag og etageadskillelse mod kælder.

Adgang til lejligheder

Det er vigtigt at holde øje med varsler fra Hovedstadens Bygningsentreprise A/S i forhold til adgang til lejligheder og sørge for at de har adgang til de nødvendige ting.
Bestyrelsen gør opmærksom på at jf. vedtægternes §10, stk. 4 og 5 har andelshavere pligt til at sørge for, at foreningens håndværkere m.fl. har adgang til lejemålet for udbedring af bygningsdele, som hører under foreningens ansvar, samt at disse bygningsdele er tilgængelige. Modarbejdes dette, vil bestyrelsen jf. vedtægternes § 22, stk. d og lejelovens §93, stk. c, være berettiget til at indlede eksklusion af pågældende andelshaver.

For lejere gør samme sig gældende, med udgangspunkt i lejelovens §93. stk c.

Tag og loftsetage

Det eksisterende tag nedtages og nyt tegltag etableres. Taget isoleres og der etableres skillevægge, så beboere på 4. sal har mulighed for at tilkøbe arealet umiddelbart over den eksisterende lejlighed. Lejligheder på 4. sal får nye loftsrum over fortrappen, ligesom et teknikrum til udsugning etableres i kip over afsats/loftsrum.

Der opsættes ny, mere energibesparende udsugning til opgange med mekanisk sug.
Hjørnekviste i gården skiftes.

Vinduer/altandøre

Samtlige vinduer fra stuen til 4. sal udskiftes. Mod gaden bliver det koblede trævinduer fra Bøjsø, mens der mod gården kommer to-lags træ/alu-vinduer fra Frovin.

Hvor der er tilkøbt altaner foretages der nedbrydning af brystning og evt radiator flyttes til væggen ved siden af vinduet.

Bøjsø/Frovin leverer også døre til både nye og eksisterende altaner, som matcher vinduerne.

Isolering stueetage

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage isoleres med batts på undersiden. Der indblæses isolering over buen i porten, ligesom de to gennemgange mod Dannevirkegade og Alsgade isoleres i loftet.

Facader

Facader mod både gård og gade omfuges. Dette var ikke en del af det oprindelige projekt, men var medtaget som en option. Da det blev muligt at medtage det inden for den økonomiske ramme, blev det gjort. Facaden sikres således mange år frem og vi sparer fremtidige udgifter til lift/stillads for at reparere. Det er desuden en fordel at gøre det inden altaner opsættes.

Portaler om gadedøre samt gesims afrenses og repareres.

Frasalg af loftsareal

Der foreligger allerede 12 bindende tilsagn om tilkøb af arealet, hvilket vil give foreningen en engangsindtægt på ca 4,5 mio kr i salgspris, samt en årlig merindtægt i boligafgift på over ¼ mio kr. Endelig indtægt afhænger af endeligt antal kvm, hvilket først kan opmåles endeligt efter projektet er færdiggjort.
Det er bestyrelsens forhåbning at frasælge yderligere arealer fremadrettet. Disse vil blive solgt til den til enhver tid gældende kvadratmeterpris i foreningen.

Altaner

Hvor der er tilkøbt altaner, opsættes disse efter tag/vinduer/facade er færdiggjort og stilladset er fjernet.

Yderligere info

Der er oprettet en underside på foreningens hjemmeside, hvor information løbende lægges op: https://abdannevirke.dk/praktisk-info/renoveringsprojekt-2019-2020/