Om A/B Dannevirke

Foreningen har til huse på Vesterbro i København og er beliggende i
Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32

Foreningen består, opgjort pr. 31/12 2014, af:
147 andelsboliger
1 erhvervsandel
14 boliglejemål
2 erhvervslejemål.

Beboere i A/B Dannevirke kan kommunikere, udveksle oplysninger og erfaringer via beboeroprettet facebook side:

facebook

Bestyrelsen kommunikerer ikke via facebook.
For kontakt til bestyrelsen se under punktet ”Kontakt”.