Nødtelefon

Vandskade:

  • Begræns skaden mest muligt.
  • Kontakt viceværten eller – hvis uden for åbningstid og akut udbedring vurderes at være nødvendig – Jesper Hansen VVS, tlf: 20 33 70 02. Har man benyttet nødnummeret til VVS’er skal bestyrelse og vicevært straks orienteres om forløbet pr mail eller brev. Bemærk at ved misbrug betaler beboeren selv!
  • Vicevært eller VVS’er vurderer om der eventuelt skal tilkaldes skadesservice – tilkalder man selv skadesservice, risikerer man selv at hænge på regningen!
  • Foreningens forsikring sørger for udbedring af vandskade i etageadskillelsen. Såfremt skaden ikke er selvforskyldt, udbedrer forsikringen også evt skade i lejligheden.
  • Forsikringen administreres af Dansk System Assurance, men for at sikre overblikket bedes al kontakt til forsikringen foregå via administrator.

Strømsvigt:

  • Radius Elnet– er ansvarlig for forsyningsnettet i området og er således ansvarlige for at strømmen kommer frem til din lejlighed/elmåler. Er problemet efter elmåleren, er det dit eget ansvar (men Radius har en vejledning til hvordan du evt kan finde ud af hvor problemet ligger).
  • Ved skade på foreningens installationer, der kræver akut udbedring, kontaktes viceværten. Uden for dennes åbningstid kan Høyrup & Clemmensen A/S, tlf: 33 86 39 00 kontaktes. Har man benyttet dette nødnummer skal bestyrelse og vicevært straks orienteres skriftligt om forløbet. Bemærk at ved misbrug betaler beboeren selv.