Affald, genbrug og storskrald

I og omkring skurene i gården findes containere til affaldssortering. Læs mere om affaldssortering hos Københavns Kommune eller se vores egen Guide til Affaldssortering.

Storskrald – dvs indbo der er for stort til at komme i de almindelige containere – placeres i det aflåste skur ved porten i gården. Rummet er markeret ”Storskrald”, hoveddørsnøglen passer i låsen. NB: Byggeaffald er ikke storskrald, kontakt i stedet viceværten.

Farligt affald (maling, syre, lysstofrør o.l.) skal placeres ved stålskab i storskraldsrummet.

Glascontainere findes i begge ender af gården. Er de fyldt henvises til containeren på hjørnet Alsgade/Enghavevej.

Batterier findes der særlig beholder til ved skraldeskuret ud for viceværtkontoret (Alsgade 7, indgang fra gården).

Nærgenbrugsstation forefindes umiddelbart syd for ejendommen på Sdr Boulevard 137.

Bioposer til bioaffald bestilles fra kommunen via www.kk.dk/bioposer eller afhentes på nærmeste genbrugsstation.