Affald, genbrug og storskrald

I og omkring skurene i gården findes containere til affaldssortering. Læs mere om affaldssortering hos Københavns Kommune eller se vores egen Guide til Affaldssortering.

Storskrald – dvs indbo der er for stort til at komme i de almindelige containere – placeres i det aflåste skur ved porten i gården. Rummet er markeret ”Storskrald”, hoveddørsnøglen passer i låsen. NB: Byggeaffald er ikke storskrald, kontakt i stedet viceværten.

Farligt affald (maling, syre, lysstofrør o.l.) skal placeres ved stålskab i storskraldsrummet.

Glascontainere findes i begge ender af gården. Er de fyldt henvises til containeren på hjørnet Alsgade/Enghavevej.

Batterier findes der særlig beholder til ved skraldeskuret ud for viceværtkontoret (Alsgade 7, indgang fra gården)

Bioposer til bioaffald bestilles fra kommunen via www.kk.dk/bioposer eller afhentes på nærmeste genbrugsstation.