Venteliste til foreningens lejligheder

Intern venteliste
Andelshavere i A/B Dannevirke der ønsker at flytte til en anden bolig i andelsforeningen, kan ved henvendelse til administrator optages på foreningens interne venteliste.

Ekstern venteliste
Den eksterne venteliste er lukket for nye opskrivninger. Når den åbner igen, vil det blive annonceret dels på denne side, dels i beboerreferat fra bestyrelsesmøde.

Sådan fungerer ventelisten

  • Opskrivning på intern eller ekstern venteliste koster et administrationsgebyr på 250 kr pr år, som opkræves af administrator i starten af året.
  • Hvis gebyret ikke betales, fjernes man fra ventelisten. Der udsendes ikke rykkere.
  • Det er den enkeltes eget ansvar at sørge for at administrator har korrekte kontaktoplysninger.
  • Når en lejlighed tilbydes, skal man melde sin eventuelle interesse inden deadline. Er man ikke interesseret, behøver man ikke at give besked. Man beholder sin plads på ventelisten så længe man betaler det årlige administrationsgebyr.

Når en andel udbydes til ventelisten (se vedtægterne §14) sendes der email ud til alle der er opskrevet både på intern og ekstern venteliste. Den interne venteliste har 1. prioritet, hvilket vil sige at ved udgangen af 2019 tilhører de første 55 pladser andelshavere, mens den eksterne venteliste starter på plads 56.

Hvornår kan jeg få en lejlighed?

For at vurdere dine muligheder for at komme i betragtning til en andelslejlighed, kan her ses en oversigt over seneste handler i foreningen. Sammenlign med dit nr på ventelisten (står i mailen, hvor der oplyses om kommende andelssalg).

Salg 1 værelse:

Overtagelse Værelser Kvadratmeter Ventelistenr
15/10 2019 1 40 165
15/11 2019 1 44 33
1/12 2019 1 38 *
15/1 2020 1 43 164
1/4 2020 1 44 63
1/6 2020 1 51
**

*) Solgt uden om ventelisten, da ingen fra listen sagde ja.
**) Solgt jf vedtægternes §14 stk a.

Salg 2+ værelser:

Overtagelse Værelser Kvadratmeter Ventelistenr
1/9 2019 3 99 8
15/12 2019 2 56 55
15/6 2020 2 60 33

Sørg venligst for at have finansiering på plads inden du takker ja til en lejlighed.

Til orientering råder foreningen (2019) over 162 beboelseslejligheder fordelt på:

  • 53 stk 1-værelses
  • 68 stk 2-værelses
  • 27 stk 3-værelses
  • 5 stk 3½-værelses
  • 9 stk 4½-værelses

Bygningen er fra 1925 og alle lejlighederne er forskellige, men en 1-værelses vil typisk være i omegnen af 40 kvm, koste 5-600.000 kr og have en boliggafgift på 2500 kr/md plus forbrug (2019).