Venteliste til foreningens lejligheder

Intern venteliste
Andelshavere der ønsker at flytte til en anden bolig i andelsforeningen, kan ved henvendelse til administrator optages på foreningens interne venteliste.

Ekstern venteliste
Den eksterne venteliste er lukket for nye opskrivninger.* Når den åbner igen, vil det blive annonceret dels på denne side, dels i beboerreferat fra bestyrelsesmøde.

Sådan fungerer ventelisten

  • Opskrivning på intern eller ekstern venteliste koster et administrationsgebyr på 250 kr pr år, som opkræves af administrator i starten af året.
  • Hvis gebyret ikke betales, fjernes man fra ventelisten. Der udsendes ikke rykkere.
  • Det er den enkeltes eget ansvar at sørge for at administrator har korrekte kontaktoplysninger.
  • Når en lejlighed tilbydes, skal man melde sin eventuelle interesse inden deadline. Er man ikke interesseret, behøver man ikke at give besked. Man beholder sin plads på ventelisten så længe man betaler det årlige administrationsgebyr.

Når en andel udbydes til ventelisten (se vedtægterne §14) sendes der email ud til alle der er opskrevet både på intern og ekstern venteliste. Intern venteliste har 1. prioritet, mens den eksterne venteliste kommer i 2. række. Da de fleste på den interne liste venter på større lejligheder og da der er en del passive på den eksterne venteliste, kan man sagtens få en 1-værelses lejlighed selv om man har et ganske højt nummer på ventelisten. 2-værelses og større går til gengæld normalt til folk fra den interne venteliste.

Lejlighederne er forskellige, men en 1-værelses vil typisk være i omegnen af 40 kvm, koste 5-600.000 kr og have en boliggafgift 2500 kr/md plus forbrug (2019).


*) Helt lukket. Hermetisk. Det nytter ikke noget at skrive til hverken bestyrelse eller administrator; der kommer ikke nogen på, før næste gang det annonceres på denne side at ventelisten åbnes.