Tilkøb af tagetage for beboere på 4. sal

I forbindelse med renoveringsprojektet i 2020, hvor der blandt andet blev lagt nyt tag, blev der også etableret skillevægge på 5. sal, så lejligheder på 4. sal fik mulighed for at udvide opad. Nogle valgte allerede inden projektet gik i gang, at sige ja til at tilkøbe, og fik derved mulighed for at få monteret ekstra vinduer.

Bor du på 4. sal og ønsker at tilkøbe loftarealet over din lejlighed, er dette fortsat muligt. Væggene er som udgangspunkt anbragt over væggene på 4. sal, men der må påregnes forskel i placeringen af vægfladen på 4. og 5. sal da væggene har forskellig tykkelse og da placeringen ikke er præcis. Enkelte steder er forskellen mere udtalt, som det fremgår af denne tegning – alle lov- og brandmæssige krav til konstruktionen er dog overholdt hele vejen rundt:

Det officielle areal er opmålt jf retningslinjer for opmåling af boliger.

Rummets stand

Rummet fremstår med det oprindelige gulv fra da der var opbevaring og med ubehandlede gipsplader på de nye vægge, mens evt gamle vægge står i rå mursten. I nogle loftrum ligger der et betondæk på noget af arealet fra de oprindelige vaskerum. Dette er over niveau med resten af gulvet, men kan hugges væk. Rummet er forsynet med en antal Velux-vinduer mod gård og gade. Der er indvendige hanebjælker, som muliggør etablering af en hems – det kræver dog forstærkning af konstruktionen.

Der foreligger en samling tegninger og anden info, som andelshaveren får adgang til i forbindelse med tilkøbet, men rummet købes som beset og andelshaver skal selv stå for alt i forbindelse med sammenlægningen. Det anbefales at læse op på proceduren for byggetilladelse hos Københavns Kommune inden arealet købes: https://www.kk.dk/byggetilladelse

Økonomi

Arealet kan tilkøbes til almindelig kvadratmeterpris i foreningen, dog med et fradrag på 2000 kr pr kvm, som kompensation for rummets stand. Den aktuelle pris pr kvadratmeter beregnes som 150 x andelskrone – 2000 kr. Med en andelskrone på 90 (2020-niveau) giver det en pris på 11.500 kr pr kvadratmeter.

Desuden skal der fremadrettet betales boligafgift for de ekstra kvadratmeter. Her betales der samme beløb pr kvadratmeter, som for den eksisterende lejlighed. Der opkræves dog først boligafgift 4 måneder efter overtagelsen.

Rummet kan beses ved henvendelse til bestyrelsen. Ønsker du at købe, skal du kontakte foreningens administrator, der står for det praktiske.

Størrelse

Arealerne som lejlighederne kan tilkøbe på 5. sal, er som følger:

 • Alsgade 9, 4tv – 40,5 kvm
 • Dannevirkegade 22, 4th – 64,1 kvm
 • Dannevirkegade 22, 4tv – 46,7 kvm
 • Dannevirkegade 24, 4th – 30 kvm
 • Dannevirkegade 24, 4tv – 38,8 kvm
 • Dannevirkegade 28, 4tv – 39,8 kvm
 • Dannevirkegade 30, 4th – 36,9 kvm
 • Slesvigsgade 21, 4tv – 61,9 kvm
 • Slesvigsgade 25, 4tv – 26,4 kvm
 • Slesvigsgade 27, 4sal – 68,9 kvm
 • Slesvigsgade 29, 4tv – 27 kvm
 • Slesvigsgade 31, 4th – 36,5 kvm
 • Slesvigsgade 33, 4th – 20,4 kvm
 • Slien 2, 4th – 79,2 kvm
 • Slien 2, 4tv – 58,5 kvm
 • Slien 6, 4th – 58,8 kvm