Vedligeholdelsesplaner

Tilstandsvurderinger/Vedligeholdelsesplaner

For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at tilstandsvurdering/vedligeholdelsesplan er udarbejdet som et arbejdsredskab for bestyrelsen og en vurdering af ejendommens tilstand som led i bestyrelsens planlægning af evt. fremtidige vedligeholdelses arbejder i foreningen.

Rapporten er – som det også er nævnt – en anbefaling fra et firma til fremtidige arbejder på ejendommen og arbejderne er udelukkende baseret på skøn.

AB Dannevirke, vedligeholdelsesplan, 2015

AB Dannevirke, vedligeholdelsesplan, 2015 – Referat


Rapport vedrørende Energimærke 2023


Rapport vedrørende altaner 2021