Vedligeholdelsesplaner

Tilstandsvurderinger/Vedligeholdelsesplaner

For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at tilstandsvurdering/vedligeholdelsesplan er udarbejdet som et arbejdsredskab for bestyrelsen og en vurdering af ejendommens tilstand som led i bestyrelsens planlægning af evt. fremtidige vedligeholdelses arbejder i foreningen.

Rapporten er – som det også er nævnt – en anbefaling fra et firma til fremtidige arbejder på ejendommen og arbejderne er udelukkende baseret på skøn.

AB Dannevirke, vedligeholdelsesplan, 2015

AB Dannevirke, vedligeholdelsesplan, 2007


REFERATER til Vedligeholdelsesplaner

AB Dannevirke, vedligeholdelsesplan, 2015 – Referat

Resultat af beboernes svar på spørgeskemaundersøgelsen vedr. vinduerne i foreningen.

I forbindelse med Generalforsamlingen 2015(april) blev bestyrelsen bedt om at foretage en spørgeundersøgelse blandt beboerne om altaner/vinduernes beskaffenhed. Det er der kommet følgende resultat på.

Rapporten kan downloades i en alm. version(under 1Mb) eller en udvidede udgave (24Mb) med samtlige beboer kommentar.

Resultat af vinduesundersøgelse 2015 alm. version (60Kb)

Resultat vinduesundersøgelse 2015 udvidede med beboernes kommentar (24 Mb)


Rapport vedrørende Energimærke 2013