Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/8-2019

Byggeaffald og storskrald
Husk at det kun er storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Lakering af hovedtrapper & køkkentrapper
Alle køkkentrapper samt nogle hovedtrapper har fået frisk lak

Tag/vindues-projekt
Projektet er nu sendt i udbud. Bestyrelsen ser frem til resultatet som vi får i september.
Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.

Bytterummet forsætter
Da en andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels
tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Endnu ikke planlagt, men forventes midt september. Datoen bliver lagt op på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i tirsdag d. 9/7-2019

Vedligeholdelsesvejledning for altaner
Der er uploaded en vedligeholdelsesvejledning for de eksisterende altaner på foreningens hjemmeside. https://abdannevirke.dk/wp-content/uploads/2019/07/Vedligeholdelsesvejledning-
Kontec-altaner.pdf

Lakering af hovedtrapper
Til information får hovedtrapperne en slibning og lakering fra 18. juli.

Bytterummet forsætter
Da en anden andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på https://kbhsorterer.kk.dk/ hvor der også er et inspirationskatalog. Sidste frist er 1. august.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. august.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13/6-2019

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på kbhsorterer.kk.dk hvor der også er et inspirationskatalog.

Lukning af bytterummet
Den andelshaver, som tog initiativ til bytterummet og holdt øje med det, ønsker ikke at stå for det længere og oplyser at rummet i praksis er for lille. Derfor lukker bytterummet slut juni.
Bestyrelsen takker for engagementet og henviser fremover til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Maling af vaskeri
Vaskeriet er nu færdigmalet.

Aflåsning af hele loft-etagen
Dørene til loftet er nu blevet låst af som forberedelse til tagprojektet.

Ekstraordinær generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 28. maj
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 28. maj. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato endnu ikke fastlagt, men forventes start juli 2019. Datoen bliver slået op her på siden når den kendes.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/5-2019

Maling af vaskeri
Vaskeriet var lukket noget af dagen 14/5 da loftet blev malet. Væggene bliver også malet i nærmeste fremtid.

Aflåsning af hele loft-etagen
Da alle loftsrum er ryddet, bliver loftet låst af og adgang forhindret som forberedelse til tagprojektet. Dvs. dørene til loftet bliver aflåst snarest muligt.

Generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 24. april
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 24. april. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: 13. juni 2019.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 8/4-2019

Forårsklargøring af gården
Der er indkøbt og opsat 6 nye bord/bænke i gården. Pas godt på dem.
Tagene på legehuset og rutsjebanen er blevet malet.

Rydning af loftsrum & tildeling af kælderrum
Alle beboere som havde loftsrum har nu fået besked om, hvilket kælderrum de skulle flytte til. De fleste berørte beboere har flyttet deres effekter og de resterende har fået tidsfrist.
Har du et loftsrum og ikke har hørt fra ”Rumudvalget” bedes man hurtigere end hurtigt tage kontakt til rum@abdannevirke.dk eller ring til Clara hos 4B. Ikke registrerede loftsrum vil blive ryddet uden yderligere varsel.

Den ekstern venteliste
Den eksterne venteliste blev åbnet d. 18. marts. I løbet af de 24 timer den var åben skrev 150 personer sig på listen. Altså er der en overvældende interesse for vores forening.

Generalforsamling i A/B Dannevirke
Årets generalforsamling bliver onsdag d. 24. april og afholdes i kantinen på Vesterbro Ny Skole.
Indkaldelse mv. bliver fremsendt på mail senest 14 dage før.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen er netop blevet indkaldt til opstartsmøde hos kommunen, hvilket betyder at vi får tilskud til vores projekt. En præcis dato for opstart af tag/vindues-projektet vides endnu ikke.

Plantekasser og private bede, krukker mv.
De store blomsterkasser i gården er blevet flyttet ind på græsplænen, da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads. Disse er blevet ryddet for planter og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Værsgo at plante!

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde
Dato fastsættes umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.