Bestyrelsesmøde d. 5/5 2022

Generalforsamling

Der blev afholdt GF den 28/4 på Campus Carlsberg. Bestyrelsen takker for god ro og orden. Der indkaldes snarest til xGF for endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, ligesom referatet er lige på trapperne.

Bordbænkesæt olieres

De forventes olieret i den kommende uge.

Nye bænke

Der vil snarest blive indkøbt to nye bord-bænkesæt til gården.

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Vi afventer varmere nætter.

Planter ved gadedøre

Der arbejdes på at skaffe nye planter til erstatning for dem der ikke klarede vinteren.

 

Næste bestyrelsesmøde:

1/6 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 31/3 2022

Fastelavnsfejring

Der var en god flok beboere i alle aldre. Tak til arrangørerne – skønt med noget liv i gården.

Indregulering af varmtvandsrør

Indregulering af varmtvandsrør er færdiggjort. Alle skulle nu gerne have passende mængder varmt vand i rørene.

Legepladsen renoveres

Legepladsen er shinet lidt op til sommeren – nyt sand er på vej.

1-årsgennemgang af tagprojekt

Alle beboere der havde meldt mangler ind til gennemgangen får snarest besked angående evt udbedring.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28/4 2022

Næste bestyrelsesmøde:

Efter generalforsamlingen

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 23/2 2022

Fastelavnsfejring

En beboer har taget initiativ til en fastelavnsfejring i gården søndag den 27/2 kl 15.00. Bestyrelsen har stillet et beløb til rådighed for arrangøren og takker for initiativet. Alle er velkomne til at deltage!
Se mere i den uofficielle facebook-gruppe for foreningens beboere på facebook.com/groups/ABDannevirke, hvor man også kan melde sin ankomst af hensyn til indkøb og planlægning.

Indregulering af varmtvandsrør

Indregulering af varmtvandsrør er igangsat.

Legepladsen renoveres

Råddent træ omkring sandkassen udskiftes inden den store legepladssæson starter.

Træer

Træerne i gården beskæres 1/3.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28/4 2022

Næste bestyrelsesmøde:

31. marts

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 27/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Vicevært Telefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Det har vist sig, at det er nødvendigt at udføre en indregulering af alle ventiler i kældrene. Der har været tilbagemeldinger om enkelte problemer med det varme vand samt susen i rør andre steder, hvilket forventes at kunne afhjælpes af en ny indregulering.
Bestyrelsen forventer at det udføres snarest muligt.

1-års gennemgang af renoveringsprojektet

Til information nærmer 1-års gennemgangen sig. Alle lejligheder vil i den forbindelse modtage mangelliste til notering af eventuelle fejl og mangler.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Næste bestyrelsesmøde:

23. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 6/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Viceværttelefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Der har været VVS’er rundt i Dannevirkegade 30-32, hvilket gerne skulle have udbedret de sidste problemer. I modsat fald bedes beboerne henvende sig til bestyrelsen.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Bestyrelsen ønsker alle beboere et glædeligt nytår!

Næste bestyrelsesmøde:

Opdateres her, når dato er fundet. 27/1 2021 kl 19.00.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.