FAQ

På denne side tilføjes løbende svar på ofte stillede spørgsmål.

Ventilation

I hjørnelejlighederne er der passiv ventilation – dvs at fra hver lejlighed er der et separat rør fra badeværelset og op til taget. Dette er den oprindelige løsning fra da huset blev bygget i 1925 og den fungerer fint og er fuldt lovlig.

I lejligheder med de nye badekabiner fra 2004 er der mekanisk sug. Det vil sige at der i hver opgang sidder et lodret rør med en ventilationsenhed i toppen, og dette rør forgrenes så ud til hver enkelt lejlighed, hvor der er en ventil på badeværelset og en i køkkenet.

Lugtgener

I lejligheder med mekanisk sug skal der luft ind i stedet for det luft der suges ud. Hvis alle døre/vinduer i lejligheden er lukket, opstår der et undertryk i lejligheden, som betyder at luft suges ind gennem sprækker rundt omkring. Det oplagte er sprækker ved for- og bagdør, men der kan også komme luft ind gennem sprækker i gulvet, utætheder omkring rørgennemføringer og omkring trykknappen på badeværelset. Man kan prøve at tætne utæthederne, men ellers kan det hjælpe at sørge for at lukke luft ind et andet sted i lejligheden. På de nye vinduer (2020) er der en friskluftventil, der blandt andet kan hjælpe på denne problemstilling.

Hvis udsugningen er gået i stå eller er afbrudt, så forbinder rørsystemet alle lejlighederne, og så kan lugt og os godt vandre fra lejlighed til lejlighed. Det kan evt undgås ved at tape åbningen til, indtil udsugning er reetableret.